Kom veilig en voordelig de winter door

september 9, 2022 Blog

Met de herfst in aantocht is het belangrijk uw om verwarmingsketel tijdig aan een onderhoud te onderwerpen. De Vlaamse overheid legt jaarlijks onderhoud op aan ieder inwoner die stookt met een stookolieketel, hout of steenkool en tweejaarlijke onderhoud voor gasketels. Schoorstenen waar de centrale verwarming in uitkomt moet u ook verplicht laten reinigen. De reiniging van de schouw maakt deel uit van het verplichte onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie. Bij huurwoningen moet de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden. Wie de wettelijke regels niet naleeft riskeert een fikse geldboete.

Een regelmatig onderhoud heeft een positieve impact op het rendement van uw verwarmings-installatie omdat u minder verbruikt en op het milieu omdat u minder vervuilt. Met een goed onderhouden verwarming beschermt u uw gezin, uw woning en uw goederen tegen bijvoorbeeld een schouwbrand of co vergiftiging.

Onze technici zijn erkend door de Vlaamse milieumaatschappij LNE, zowel voor aardgas als voor stookolie; hetzij voor condensatieketels, als voor oudere stookolie en/of gasketels. Wij worden bovendien hiervoor regelmatig bijgeschoold. Bij elke onderhoud wordt er o.a. een meting gedaan van de rookgassen voor en na. De brander(bed) wordt grondig gereinigd, alsook de ketel en de rookgasafvoer wordt gecontroleerd. Bij het onderhoud wordt ook het rendement in het oog gehouden zodat u ook veilig en voordelig kan verwarmen. Wij leveren nadien een reinigings- en verbrandingsattest af.

Samengevat: Waarvoor kan u bij ons terecht?
* Stookolie(condensatie)ketels : jaarlijkse verplichting – (Bij type B-ketels* wordt ook de schoorsteen steeds gereinigd)
* Gas(condensatie)ketels: 2-jaarlijks verplichting -(Bij type B-ketels* wordt ook de schoorsteen gereinigd)
Voor gasdoorstromers (geisers) is er dan wel geen wettelijke verplichting tot onderhoud. In het bijzonder voor open toestellen is er een risico voor CO-intoxicatie gezien deze vaak staan opgesteld in badkamers.
* Voor reiniging van schoorstenen van open haard / schouwvegen en onderhoud van cassettes of kachels op hout, stookolie of andere, is er een  jaarlijkse verplichting

UITERAARD ZIJN WIJ OOK STEEDS TOT UW DIENST VOOR HERSTELLINGEN