Periodiek onderhoud GAS/STOOKOLIE

augustus 27, 2021 Activiteiten
Onderhoud verwarmingsketels op gas en stookolie

In Vlaanderen moeten verwarmingstoestellen op gas en stookolie regelmatig onderhouden worden.
Niet alleen moeten stookolieketels jaarlijks onderhouden worden, maar ook gasketels moeten twee-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen. Het onderhoud is wettelijk verplicht en is onderworpen aan bepaalde vormvereisten en een wettelijk vastgelegd reinigings- en verbrandingsattest dat enkel kan worden uitgereikt door een erkend technicus.

Een slecht onderhoud van uw verwarmingsketel heeft tot gevolg dat het rendement veel minder is dan voorzien. U verbruikt dus meer energie dan dat er omgezet wordt in warmte. Ook bestaat er steeds het gevaar voor CO vergiftiging bij een slecht onderhouden open verwarmingsketel. Een regelmatig onderhoud komt de werking van de installatie ten goede. Zo worden de risico’s op defecten voor een groot stuk gereduceerd.
Bij het onderhoud vullen wij ook een verbrandings- en reinigingsattest in waarvan wij de klant een kopij bezorgen. Verder is het ook belangrijk dat u het attest kan voorleggen bij opvraging door uw verzekeringsmakelaar ten behoeve van uw brandpolis.

Schoorsteenvegen

Als er een kuisopening voorzien is wordt standaard ook de schoorsteen gereinigd bij atmosferische en gewone gesloten verwarmingsketels,dit zit dan vervat in het onderhoud.

U kan ook terecht bij ons voor het reinigen van schoorstenen van kachels of open haarden (behalve pellets).

Kolen-, mazout- en houtkachels of open haarden veroorzaken heel wat roet. ook hiervoor geldt een wettelijke verpliching om de schoorsteen jaarlijks te laten reinigen. Dit is in het bijzonder belangrijk om in orde te zijn met uw brandpolis.