Condensatieketels

februari 27, 2022 Activiteiten

De meest traditionele manier van verwarmen is nog altijd de verwarmingsketel.

Bij het kiezen voor een verwarmingsketel zal de keuze dus vooral vallen op een GASCONDENSATIEKETEL.

Het is een systeem die ofwel voor louter verwarming, maar ook sanitair warm water kan produceren, of een kan worden voorzien met een warmwatervat.

Wat vooral belangrijk is dat de verwarmingsketel aangepast is aan uw woning. Een te zware installatie heeft immers geen zin, aangezien die zorgt voor rendementsverliezen.

Door een Europese richtlijn worden er sinds 2015 nog enkel condensatieketels op de markt gebracht. En heden zijn voor nieuwbouw of renovatie (in normale omstandigheden) enkel gas-condensatieketels toegelaten.

Er is één enkele uitzondering voor wat renovatie betreft en deze geldt voor vervangingstoestellen in appartementsgebouwen. De gemeenschappelijke schoorstenen of rookgasafvoerkanalen in appartementsgebouwen zijn namelijk in vele gevallen niet geschikt om een condensatieketel op aan te sluiten, dus enkel voor deze toepassing kan men nog een open (niet-condenserende) gasketel plaatsen.

Gascondensatieketel

Gezien wij CERGA-installateur zijn mogen wij onze eigen verwarmingsleiding ook zelf keuren. Dit is een kwaliteitslabel die voor de klant een kosten- als tijdsbesparing levert!

Hoe werkt een condensatieketel dan?

Bij een condensatieketel wordt de warmte van de rookgassen via een warmtewisselaar teruggewonnen waardoor men een hoger rendement behaalt wat resulteert in een lager brandstofverbruik.  Beide halen een gelijkaardig rendement. Omdat aardgas geen zwavel bevat kan de waterdamp van de verbrandingsproducten in de ketel zelf condenseren. Bij een stookoliecondensatieketel gebruikt men dan ook best zwavelarme stookolie, sinds enkele jaren is alle stookolie voor particulieren standaard zwavelarm.

Gascondensatieketels dragen een HR Top label. Dit label betekent dat het toestel voldoet aan strenge eisen inzake veiligheid en rendement.

Actie 2022: Bij vervanging van een oude verwarmingsketel door een gascondensatieketel of een warmtepomp door onze firma, bieden wij eenmalig de opmaak aan van een energieprestatiecertificaat voor een meerprijs van € 150 excl btw voor de desbetreffende woning.


Is de plaatsing van stookoliecondensatieketels nog toegelaten?

Om te voldoen aan het energiepact heeft de overheid besloten om eind 2021 een verbod in te lasten om ook bij renovatie/vervanging van een bestaande verwarmingsketel nog te kiezen voor stookolie als warmtebron. Enkel voor woning waar geen aardgasaansluiting mogelijk is, is het nog toegelaten om te kiezen voor een stookolie-condensatieketel.  Wij bieden deze nog steeds aan indien uw woning dus niet aansluitbaar is op het aardgasnet. Ook doen wij nog steeds onderhoud en herstellingen aan zowel stookolieketels, en uiteraard ook op gasketels. Afgezien van de milieuvriendelijkheid moet een stookoliecondensatieketel qua rendement, modulatiebereik en verbruik niet onderdoen ten opzichte van gas-condensatieketels. Condenserende stookolieketels kan men herkennen aan het Optimaz Elite-label. Enkel CV-ketels met een Optimaz Elite label betekent een garantie op een minimum verbrandingsrendement van 97,5%.


Voor meer informatie kan u terecht op de site van de respectievelijke merken of kan u contact met ons opnemen.