MIJNVERBOUWPREMIE – UPDATE

november 14, 2022 Blog

Sinds eind juni 2022 werden de Vlaamse renovatiepremie en de meeste energiepremies van Fluvius ,zoals voor warmtepomp / gascondensatieketels voor beschermde afnemers / zonneboiler warmtepompboiler /  isolatie dak – vloer – gevel, afgeschaft!

Let wel:  de premie voor zonnepanelen én de Epc-labelpremie via FLUVIUS bestaan nog steeds en moet u dus nog apart aanvragen

HIERBIJ DE MIJNVERBOUWPREMIE-FOLDER

Vanaf  1 Oktober 2022 kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.

Zie hier de simulator om te zien hoeveel uw premie kan bedragen.

Deze premie is afhankelijk van de inkomenscategorie waarbinnen u valt.

Voor de hoogste inkomenscategorieën zijn er enkel premies te bekomen voor warmtepompen en warmtepompboiler , voor wat onze sector betreft althans!

Hieronder de premie-bedragen voor onze sector en de inkomenscategorieën!

Update november 2022 : DE Premie voor warmtepompboiler zal verhoogd worden naar € 900, nog steeds met begrenzing van 40% op het factuurbedrag.

BEKIJK EERST DE INKOMENSCATEGORIE WAARBINNEN U VALT

LAAGSTE INKOMENSCATEGORIE

 • U bent eigenaar-bewoner:
 • Alleenstaand: jaarlijks inkomen ≤ 32.980 euro.
 • Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen ≤ 46.170 euro.
 • Per extra persoon ten laste: + 3700 euro

. • Of: u verhuurt een woning aan een sociaal verhuurkantoor (SVK)

MIDDELSTE INKOMENSCATEGORIE

 • U bent eigenaar-bewoner:
 • Alleenstaand: jaarlijks inkomen > 32.980 euro en ≤ 46.170 euro.
 • Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen > 46.170 euro en ≤ 65.960 euro.
 • Per extra persoon ten laste: + 3700 euro

HOOGSTE INKOMENSCATEGORIE

 • U bent eigenaar-bewoner:
 • Alleenstaand: jaarlijks inkomen > 46.170 euro
 • Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen > 65.960 euro
 • Per extra persoon ten laste: + 3700 euro
 • Of: u bent geen eigenaar-bewoner

 

De bovenstaande inkomensgrenzen zijn geldig voor aanvragen in 2022 en worden jaarlijks geïndexeerd. Er wordt gekeken naar het inkomen vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet. Meer informatie over de inkomensberekening vindt u op mijnverbouwpremie.be.

Welke documenten hebt u nodig voor de aanvraag?

Voor u begint: verzamel al uw facturen, attesten van de aannemer, foto’s als die nodig zijn en eventueel andere documenten. U hebt ook uw EAN-code nodig. Die vindt u terug op uw energiefactuur

Aandachtspunten

 • Alleen renovaties komen in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie. Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking
 • Ook voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag berekend aan de hand van het gezinsinkomen
 • Er zijn premies die niet vallen onder Mijn VerbouwPremie, zoals de premie voor zonnepanelen en de EPC-labelpremie … Zie ook het blogartikel over de epc-labepremie
 • Zowel woningen als bedrijfsgebouwen (kantoren, magazijnen of handelspanden) komen in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie. In dat geval hangt de premiehoogte niet af van uw gezinsinkomen en gezinssamenstelling.

HOEVEEL PREMIE EN VOOR WIE?

MIJNVERBOUWPREMIE-FOLDER

In onderstaande tabel vindt u alvast weer hoeveel de premie bedraagt voor werken die WIJ uitvoeren

CATEGORIE VAN WERKEN

VAN TOEPASSING VOOR ONZE SECTOR

LAAGSTE INKOMENSCATEGORIE EIGENAARBEWONER OF VERHUUR SVK

MIDDELSTE INKOMENSCATEGORIE EIGENAAR-BEWONER

HOOGSTE INKOMENSCATEGORIE
WARMTEPOMP basispremies:

– geothermisch: 6400 euro

– lucht-water: 4800 euro

– lucht-lucht: 480 euro – hybride warmtepomp: 3200 euro

• max. 50% van uw factuur

• basispremies:

– geothermisch: 4000 euro

– lucht-water: 3000 euro

– lucht-lucht: 300 euro

– hybride warmtepomp: 2000 euro

• max. 40% van uw factuur

• basispremies:

– geothermisch: 4000 euro

– lucht-water: 3000 euro

– lucht-lucht: 300 euro

– hybride warmtepomp: 2000 euro

• max. 40% van uw factuur

GASCONDENSATIEKETEL
 •  basispremie: 1800 euro, max 40% van de factuur
 • 2500 euro, indien ter vervanging van stookolieketel, max 50% van de factuur
• beperkte overgangsmaatregel van toepassing tot eind 2022 voor facturen van voor 1 juli 2022 niet van toepassing
WARMTEPOMPBOILER 540 euro

• max. 50% factuur

wordt retroactief (vanaf 1/07/22) verhoogd naar 900 euro, weliswaar met begrenzing van 40% op factuurbedrag

450 euro

• max. 40% factuur

wordt retroactief (vanaf 1/07/22) verhoogd naar 900 euro, weliswaar met begrenzing van 40% op factuurbedrag

450 euro

• max. 40% factuur

wordt retroactief (vanaf 1/07/22) verhoogd naar 900 euro, weliswaar met begrenzing van 40% op factuurbedrag

SANITAIR • 50% van uw factuur • tot 3750 euro premie • 35% van uw factuur • tot 2625 euro premie niet van toepassing

Bron: Energiesparen , techlink

 

Wij verwijzen naar fluvius.be  wonenvlaanderen.be of energiesparen.be voor de meest up-to-date en accurate info hieromtrent!!