De toekomst van stookolie in de verwarmingssector

maart 22, 2022 Blog

Door de recente ban van de Vlaamse overheid op installatie van Stookolieketels en vervanging ervan zou men denken dat vloeibare brandstoffen definitief achterhaald zijn.

Er zijn echter veel ontwikkelingen gaande om vloeibare brandstoffen ook koolstofarm en compatibel te maken met bestaande stookolieketels.

In januari 2022 was er een belangrijke webinar georganiseerd door EUROFUEL (european heating oil association) met verschillende Europese verenigingen en bedrijven waaronder ook onze Belgische organisatie INFORMAZOUT

Brandstofproducenten en onderzoekers presenteerde de nieuwste ontwikkelingen op gebied van koolstofarme / hernieuwbare vloeibare brandstoffen.

Wat zeker naar voren kwam was dat elektriciteit een belangrijk instrument is , maar niet zal volstaan om te voldoen aan alle energie-behoeften.  En koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen kunnen daartoe bijdragen. De gekende voordelen van vloeibare brandstoffen zijn, de betrouwbaarheid, de flexibiliteit, de betaalbaarheid en efficiëntie

Koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandsoffen verminderen de CO2-uittoot

En ze zijn bovendien gemakkelijk op te slagen en te vervoeren.

Klaus LuckaDr. Klaus Lucka, Mechanical Engineer en Managing Partner bij TEC4FUELS, een competentiecentrum voor conventionele en alternatieve brandstoffen en smeermiddelen en hun toepassing in bestaande en nieuwe technologieën, legde zich vervolgens toe op paraffinische brandstoffen in verwarmingstoepassingen. Hij legde hun methodologie uit om ervoor te zorgen dat de verschillende soorten mengsels met HVO geschikt waren voor het beoogde doel, en presenteerde de resultaten van de tests die geen problemen vertoonden.

 

De aanpak van de decarbonisatie voor de sector van alle vloeibare brandstoffen werd samengevat als volgt:

  • Verhoog het rendement met een condensatieketel
  • Een hybride systeem installeren
  • Gebruik lage rode en hernieuwbare vloeibare brandstoffen
  • Heden zijn zowel in Belgie als in Duitsland verschillende praktijktesten lopende om ervoor te zorgen dat de koolstofarme en en hernieuwbare vloeibare brandstofketel compatibel zouden zijn met ketels.

De 15 nieuwe koolstofarme brandstofcentrales in België in 2021 en alle vorige installaties zouden probleemloos draaien met de koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen.

 

Moritz Bellingen Moritz Bellingen, president van Eurofuel, presenteerde vervolgens de roadmap van Eurofuel richting 2050: hoe ziet de toekomst van vloeibare verwarmingsbrandstof eruit?

 

Door efficiëntiemaatregelen in gebouwisolatie, verwarmingstechnologie en de introductie van hernieuwbare energiebronnen in hybride systemen, zal de verkoop van vloeibare brandstoffen voor verwarming drastisch worden verminderd. Toch zullen sommige consumenten geen gebruik kunnen maken van alternatieven voor vloeibare brandstof. Afhankelijk van het beleidskader ziet hij twee verschillende scenario’s:

 

In een “restrictief scenario”, als er geen gelijk speelveld is tussen de verschillende CO2-arme energiebronnen, en waar koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen niet worden geaccepteerd als oplossing voor verwarming, zou de verkoop van vloeibare brandstof dalen tot 3 miljoen ton .

In een ‘enabling scenario’ waarin de noodzaak om vloeibare energiebronnen te gebruiken wordt erkend, worden koolstofarme vloeibare brandstoffen geaccepteerd als een geloofwaardige oplossing om de klimaatdoelstellingen te halen, de verkoop van vloeibare brandstof zou zich stabiliseren op 8 miljoen ton. Alle verwarmingssystemen op vloeibare brandstof zouden in 2050 worden voorzien van 100% regeneratieve brandstof met 0 CO2-uitstoot.

De secretaris-generaal van Eurofuel Sandrine Devos, Sandrine Devos, die het evenement leidde, concludeerde: “Het lijdt geen twijfel dat we de verwarmingssector koolstofarm moeten maken. We hebben alle oplossingen nodig om dit te bereiken, de presentaties van vandaag lieten ons een van hen zien die vooral geschikt is voor huishoudens zonder stroom. Ons doel is de erkenning van het potentieel van koolstofarme en hernieuwbare energiebronnen.

Wij trachten u via deze blog verder te informeren van meer ontwikkelingen op dit gebied.

 

Bron: eurofuel

Beelden: shutterstock