ATTESTERING GEBOUWEN: ASBESTATTEST en EPC

augustus 25, 2021 Activiteiten

ASBESTATTEST

Sinds 23 november 2022 is er een verplichting om bij de verkoopovereenkomst van een woning die gebouwd is voor 2001 een asbestattest voor te kunnen leggen.

Asbestvezels werden massaal verwerkt in bouwmaterialen sinds het einde van WO II. Men schat dat er in Vlaanderen zo’n 2,3 miljoen ton asbest aanwezig is in gebouwen en infrastructuur, waarvan 865.000 ton in huizen en appartementen. Ook als is sinds 2001 het gebruik van asbest definitief verboden, toch zit er nog héél veel asbest geïncorporeerd in bestaande oudere woningen. Niet enkel in de meest gekende asbesttoepassing zoals asbestcementdaken of rookgasafvoeren, maar ook binnenin zijn er nog veel bouwmaterialen waarin asbestvezels verwerkt zijn.

Vanwege de risico’s op verontreiniging van het milieu en de gekende gezondheidsrisico’s voor de mens (mesothelioom, asbestose,.. ) wil de Vlaamse regering tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen

Voorlopig is het asbestattest bij verkoop de 1e verplichting inzake attestering.

Vanaf 2032 zal elke eigenaar met een woning dat gebouwd werd vóór 2001 over een asbestattest dienen te beschikken.

Het asbestattest zal via de OVAM worden afgeleverd en zal in de toekomst ook verschijnen of raadpleegbaar zijn op de woningpass.

Bij opmaak van een astbestattest vragen wij eerst en vooral tal van gegevens op bij de eigenaar. Vervolgens komen wij langs voor een inspectie ter plaatse.

Tijdens dit onderzoek wordt het hele gebouw, en eventuele andere verdachte constructies op het perceel, onderzocht op de aanwezigheid van asbest, en worden eventueel materiaalmonsters genomen als dat nodig is. Dewelke vervolgens geanalyseerd worden in een erkend labo.

Vervolgens presenteren we de onderzoeksresultaten in een heldere rapportage volgens de richtlijnen van de OVAM. Hierin staat welke materialen of onderdelen van je woning asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en hoe je het veilig kan beheren of verwijderen.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wanneer nodig? 

Bij verkoop of verhuur van een bestaande gebouw met woonfunctie ,of voor gemeenschappelijke delen voor verhuur of verkoop van appartementen

Bij interesse in het bekomen van een epc-labelpremie dient u vóór de start van de werken een epc te laten maken én ná de werken, binnen een tijdspanne van 5 jaar.  Hier vindt u meer info over de epc-labelpremie.

Indien u beroep wil doen op de epc-labelpremie, bekijk dan zeker eens ons artikel over de MIJNVERBOUWPREMIE.

Afhankelijk van uw start- E-peil en uw behaalde eind- E-peil kan een premie bekomen als u na uw investeringen een hogere categorie E-peil haalt.

Hoe lang geldig?

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig, ook als het gebouw ondertussen opnieuw verkocht of verhuurd wordt.

Hoveel kost het?

De kostprijs is afhankelijk van meerdere factoren. Het hangt allemaal af van het soort woning (villa, bijgebouw, appartement, …), het oppervlak en is afhankelijk van het feit of de bouwplannen van de woning al dan niet beschikbaar zijn. Een korting is mogelijk voor opdrachten die meerdere wooneenheden omvatten.

Hoe gaan wij te werk?

Om een energieprestatiecertificaat te maken komen wij steeds ter plaatse voor een check-up en opmeting van de woning. Ingeval bepaalde zaken niet visueel vast te stellen zijn is het aan te raden dat u facturen kan voorleggen die het gebruik van een welbepaald materiaal (bijvoorbeeld type isolatie) bewijzen.

 

Doel van het epc?

Dit attest heeft als doel het energieverbruik van de woning in kaart te brengen om zo de koper (of huurder) te informeren en bewust te maken van de energie zuinigheid of verkwisting die gebeurd in de woning. Op basis van het jaarlijks energieverbruik van de woning en andere parameters wordt een kengetal toegekend aan de woning, dit onder meer op basis van de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van dak, ramen, muren en deuren, en de installatie van verwarming en warm water.

Een epc bevat naast het E-peil een heel dossier van aanbevelingen om de woning energie-vriendelijker te maken. Dit dossier is doorgaans tussen de 25 en de 35 pagina’s dik.

In de toekomst zal alle belangrijke info m.b.t. uw woning terug te vinden zijn op uw woningpas. Stel dat u uw woning verkoopt kan de kandidaat koper op een eenvoudige manier alle nodige info toegestuurd krijgen.